اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۶۹۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۶۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸
آدرس: تهران، لاله زار جنوبی ، کوچه علی پور ، پاساژ ممتاز ، طبقه سوم ، پلاک ۴/۵

فکس
۳۳۹۳۶۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه علی پور ، پاساژ ممتاز ، طبقه سوم ، پلاک 4/5

بازرگانی بهزاد صنعت

تلفن

  • ۳۳۹۲۶۹۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۳۶۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸
  • آدرس: تهران، لاله زار جنوبی ، کوچه علی پور ، پاساژ ممتاز ، طبقه سوم ، پلاک ۴/۵

فکس

  • ۳۳۹۳۶۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  لاله زار جنوبی ، کوچه علی پور ، پاساژ ممتاز ، طبقه سوم ، پلاک 4/5